Bunadssøm

Bunad er et av de viktigste tradisjonsplaggene i Norge, og fortsatt er det mange som ønsker seg en bunad. Tidligere var det vanlig å brodere og monter