Ordet kunst omfatter egentlig alt som er kunstig, altså ikke naturlig. I utgangspunktet kan alt som er laget av mennesker kalles kunst. Det finnes veldig mange typer kunst, blant annet musikk, skulpturer, bilder, bøker og arkitektur kan være kunst.

Hovedtyper innen kunst

I dag er det vanlig å bruke begrepet kunst om enkelte hovedsjangere, som billedkunst, skulptur, litteratur og musikk.

Billedkunst

Det er mange underkategorier og sjangere innen billedkunst. Her finner du ikke bare malerier, men også videokunst. Et maleri kan være på lerret eller glass, og billedkunst omfatter også sjangere som

tegninger, grafisk kunst, fotografi, datakunst, film, tegneserier, grafitti og gatekunst. Her snakker vi altså om et vidt begrep.

Billedhoggerkunst

Billedhoggere lager tredimensjonale figurer. Her finnes det også mange kategorier, og kunstnerne bruker ulike materialer. Billedhoggerkunsten har lange røtter, og skulpturer av stein og tre har vært laget verden over i tusenvis av år, både som utsmykninger av hellige steder og viktige bygninger, samt bare for dekorasjon i hjemmet.

Billedhoggere bruker hovedsakelig tre, stein, gips, bronse, plast og aluminium, men de kan også benytte andre materialer. Tradisjonelt har skulpturer framstilt mennesker og dyr, men de kan faktisk framstille hva som helst.

Litteraturkunst

Innen litteraturkunsten finner vi sjangere som lyrikk, prosa, sakprosa, poesi, skuespill, eventyr, romaner og noveller. Det er stor variasjon innen litteraturen, og dette er dermed en kunstform som favner bredt og som mange er kjent med og i kontakt med på daglig basis. Til og med enkelte tegneserier kan kalles litteraturkunst, så noen er kanskje ikke engang klar over at de leser kunst.

Musikk og scenekunst

Dette er også en veldig stor og bred sjanger, som omfatter ulike former for lyd og bevegelse, som

musikk, dans, opera og teater. Kunstbegrepet brukes ofte om klassisk musikk, men selvsagt er moderne musikk også kunst og kultur, så denne sjangeren er en annen kunstform som folk flest er i kontakt med i hverdagen.

Arkitekturkunst

Arkitektur kan også være kunst. Ikke alle bygninger er kunst, men arkitekturtegnede byggverk kan kalles kunstneriske. Innen byggekunst er det ekstra vanskelig å definere hva som er kunst og ikke, for det finnes jo veldig mange bygninger i verden. Bare en liten andel av dem kan kalles kunstneriske bygninger. Ofte må en bygning skille seg litt ut for å kunne kalles et kunstverk.

Hvem bestemmer hva som er kunst?

Grensen for hva som er kunst og ikke, er ofte flytende og vanskelig å definere. Det gjelder alle former for kunst. Derfor kan kunst være et egendefinert begrep. Mange føler at kunst er noe finere og fjernt fra hverdagen, men det finnes også noe som kalles kunstbegrep og brukskunst, og dette er ting folk flest kan ha i hjemmet uten å tenke over det. Kunst er dermed ikke alltid så fjernt som enkelte vil ha det til.