Laat berichten achter

Kunst eller søppel?

Det er ofte stor uenighet om hva som er kunst, spesielt når det kommer til samtidskunst. Noen kan kalle et verk søppel, mens andre sier det er kunst.

Hva er kunst?

Ordet kunst omfatter egentlig alt som er kunstig, altså ikke naturlig. I utgangspunktet kan alt som er laget av mennesker kalles kunst. Det finnes vel

Barnekunst

Barn kan også lage kunst, uten at de trenger å ha gått på skolen for å lære å bli kunstnere. Barnetegninger har like stor verdi som verk laget av voks

Brukskunst

Bruksgjenstander skal først og fremst være brukervennlige og effektive, i tillegg til at de skal være holdbare. Men det betyr ikke at disse gjenstande

Samisk brukskunst

Samisk brukskunst kalles duodji på nordsamisk, mens det sørsamiske begrepet er duedtie og det lulesamiske ordet er duodje. Dette begrepet er like bred

Husflid

Husflid er et begrep som omfatter mye, og ordet dekker både selve produksjonen og det ferdige produktet. Husflidsprodukter lages oftest med gamle tekn

Galerij

Glimt fra arkivet

Møbeltapetserer Marlene Røsholt

Contact