Som hovedregel har kunstnere utdanning, men det er selvsagt ikke nødvendig. Det kan bare være vanskeligere å lykkes uten utdanning. Gjennom historien er det imidlertid mange eksempler på kunstnere som ble berømte uten å ha utdanning. Kunstutdanning er et relativt nytt begrep, som selvsagt ikke fantes for tusenvis av år siden. Men selv før i tiden var det vanlig at kunstnere studerte under andre kunstnere. Det gjaldt både malere, skulptører og musikere. Ofte hadde de også rike mesener som støttet dem økonomisk, slik at de kunne fokusere på kunsten sin.

Har du talent, kan du selvsagt slå deg opp uten utdanning. De fleste gatekunstnere mangler kunstutdanning. Det er dog dessverre vanskelig å bli respektert som kunstner i Norge i dag dersom du mangler kunstutdanning. Utdanningen kan være forskjellen på om du får stipend eller ikke når du vil jobbe som kunstner. Og ettersom stipender er viktig for å leve som kunstner, kan det være veldig vanskelig å klare seg dersom du er selvlært kunstner. Dersom du mangler utdanning, er det også vanskeligere å få utstillingsplass i gallerier, og dermed blir det vanskeligere for selvlærte kunstnere å selge verkene sine.