Noen brukskunstnere er selvlærte, men de aller fleste har lært håndverket enten av en mester eller ved å ta utdanning. Det er mulig å starte studiene allerede på videregående, der opplæringen som regel består av to års skolegang og to års opplæring i en bedrift. Det første skoleåret på videregående er ganske generelt, og kalles design og håndverk. Det andre skoleåret er mer spesialisert, der elevene kan fokusere på en spesiell retning. Her finnes studieretninger som design og tekstil, design og gullsmedhåndverk, design og duodji samt design og trearbeid. Hvor vanskelig det er å komme inn, avhenger av hvor populære de ulike utdanningene er.

Høyere utdanning innen kunstfag

Dersom du ønsker høyere utdanning, kan kunstfag studeres ved fagskoler, høgskoler og universiteter over hele landet. Studier i kunstfag tilbys ved fem norske skoler, mens kunst og kunsthåndverk tilbys ved femten skoler. Innen kunst og kunsthåndverk er det 52 ulike linjer å velge blant. Dette gir deg mange muligheter til å spesialisere deg innen akkurat det håndverket du gjerne vil drive med. Det er ikke nødvendig med høyere utdanning, men god utdanning gir ofte mer anerkjennelse dersom du vil jobbe som kunsthåndverker.

Etterutdanning

Etter endt utdanning, kan du også ta pedagogisk utdanning slik at du kan jobbe som lærer innen kunst og kunsthåndverk. Det er også mange andre muligheter for etterutdanning, for eksempel innen kunsthistorie, konservatorfag, kunstformidling, museologi, kuratorstudie eller kultur og ledelse. Så ved å velge utdanningen kunst og kunsthåndverk kan du gjøre mye mer enn å bare produsere kunsthåndverk.

Jobbmuligheter innen kunsthåndverk

Hvis du ønsker å jobbe bare med kunsthåndverk, kan du velge å være selvstendig næringsdrivende eller jobbe for et foretak. Flere bedrifter og fabrikker ansetter kunsthåndverkere til å utforme produktene. Her er det snakk om å gi form til masseproduserte gjenstander, og håndverkeren utgjør ikke så mye av selve produksjonen. Dersom du vil gjøre alt selv, fra planlegging til ferdig produkt, må du jobbe for deg selv.

Det er vanskeligere å klare seg på den måten, men samtidig er du mye friere. Selvstendige håndverkere trenger ofte tid til å skape seg et navn, så det kan være nødvendig å ha en annen jobb i tillegg eller søke om stipend og støtte til å drive med produksjonen. Som selvstendig næringsdrivende må du også markedsføre dine egne produkter, eller få til samarbeid med butikker som kan selge det du lager.